Houten (log)huizen 

Milieu, CO2, stikstof en aardbevingsbestendigheid


Nordic EcoHome Aalten maart 2022
Nordic EcoHome
Klimaatverandering


Klimaatverandering raakt alle­­ delen van de samenleving.

De energiesector zet vol in op een omslag van fossiele brandstoffen naar wind en zonne-energie.

Onder andere de bouwsector blijft er achter.

De bouwsector met de sterk vervuilende betonindustrie wordt hard getroffen door de ‘stikstofuitspraak’.

De wereldwijde betonproductie draagt ongeveer 8 procent bij aan de totale uitstoot van CO, de hoofdoorzaak van klimaatverandering. We zijn gewend om vloeren, wanden en kolommen in beton te gieten terwijl innovaties in constructies van gelamineerd hout dit omslachtige proces onnodig maken. Hout is eenvoudiger te bewerken, te demonteren (circulariteit) en aan te passen. Door met hout te bouwen maken we gebouwen die langdurig tonnen koolstof opslaan in plaats van het uit te stoten. Beton zouden we alleen nog moeten gebruiken waar het niet anders kan.


Dwingeloo Eemster Nordic EcoHome

  Milieu voordelen

Belangrijkste MILIEU technische voordelen van houtbouw ten opzicht van traditionele bouw:


 • minder afval bij houtverwerking dan bij traditionele bouw
 • het houtafval kan worden hergebruikt
 • veel minder energie verbruikt bij verwerking van hout dan bij de productie van beton en staal.
 • minimaal energieverbruik door goede isolerende waarde van hout
 • hout gebruik geeft geen definitieve aantasting natuur mits er herbebossing plaatsvindt
 • hout is het enige bouwmateriaal dat gebruikt kan worden zonder definitieve aantasting van de natuur (mits er uiteraard herbebossing plaatsvindt).
 • De bomen helpen tijdens hun groei de hoeveelheid kooldioxide in de lucht te verminderen. Door gebruik te maken van hout helpen we dus indirect het broeikaseffect te verminderen.

Bouwen met hout scheelt enorm veel in CO2-uitstoot. Bossen genoeg in de EU, zeggen architecten Bjarne Mastenbroek, Jan Nauta, Kathrin Hanf en Barend Koolhaas.

(Trouw 26-10-2019)


Duurzame bosbouw


Om hout op grote schaal in te zetten in de bouw hebben we duurzame bosbouw nodig. Wij gebruiken FSC ® (C-108038)-gecertificeerd hout voor onze woningen.Door bomen op tijd te oogsten wordt snel koolstof vastgelegd.

Een boom absorbeert koolstof zolang hij groeit.

Een houten gebouw is nu nog iets duurder dan een betonnen gebouw. Maar het is evident dat hout uiteindelijk goedkoper kan worden. Beton consumeert immers steeds schaarser wordende grondstoffen, vergt enorm veel energie en is complex om te maken. Hout is het enige bouwmateriaal dat zichzelf reproduceert onder invloed van zonlicht, warmte en voedingstoffen zoals CO2. Wat een zegen.

Waarom wordt er dan nog niet meer met hout gebouwd? De historisch lage rentestanden hebben van bouwen beleggen gemaakt en er zijn weinig prikkels om te innoveren.


Gelamineerd hout


We moeten dit moment aangrijpen om met de bouw een nieuwe richting in te slaan. Bouwen met een moderne techniek als gelamineerd hout is nog zoiets als rijden met een elektrische auto voordat Tesla bestond: heel bijzonder. 

Met de bouw van één huis kunnen we de koolstof van honderd naaldbomen juist ‘vastleggen’ en ruim honderd ton CO2 besparen.

Een transitie in de bouwsector is onvermijdelijk en nieuwe bouwtechnieken moeten worden gezien als een kans. Als we nu investeren in een grootschalige transitie om beton te vervangen door hout zullen we vooroplopen. Laat de klimaatcrisis het begin zijn van een nieuwe, houten eeuw.                                     Aardbevingsbestendigheid

We zijn met verschillende klanten in gesprek vanuit regio Groningen vanwege de aardbevingbestendigheid van een houten woning.


Loghuizen zijn in vergelijking met traditionele woningen in hogere mate aardbevingsbestendig omdat de structuur zowel flexibel als tegelijkertijd stevig is.

Deze video* laat zien wat er met een blokhut gebeurt tijdens een schudtafel-test die een aardbeving van meer dan 7 op schaal van Richter simuleert.

Zie ook dit artikel 


*Bron: Japan log house association

Overschild Nordic EcoHome mei 2022

Wilt u een verkennend gesprek over de mogelijkheden van een logwoning in uw situatie?

Neem contact met ons op.


Loghuizen aardbevingsbestendig

Ons aanbod:

 • Vrijblijvende inventarisatie
 • Standaard bouwpakketten met verschillende afbouwmogelijkheden
 • Eigen ontwerp/maatwerk met schetsontwerp en adequate kostenraming
 • Op basis van uw wensen realisatie (fundering, opbouw, afwerking, etc)

Copyright 2022 Nordic EcoHome

Bezoekadres: Industrieweg 96,

7903 AK Hoogeveen

Bezoek ons op Facebook!

Tel:     085 004 3662  

Email: info@nordicecohome.nl

KVK:    77707273

Privacy Statement